Chartertrafikk i Oslofjorden

Chartertrafikk i Oslofjorden

Nesten to hundre tusen mennesker, som tilsvarer nesten en tredjedel av byens befolkning, er årlig med charter- sightseeing- og turbåter ut på Oslofjorden.

Fra mai til oktober arrangeres det alt fra bryllup til firmaturer om bord på de i underkant hundre fjordcruisebåtene i Oslo.

De fleste charterbåtene henter og bringer sine passasjerer fra Rådhusbryggene.

Det er for tiden 54 fartøyer som går charter og har tillatelse i Oslo havn.