Lagerlokale skur 92 - Sydhavna i Oslo

Lagerlokale skur 92 - Sydhavna i Oslo

Oslo Havn KF har ledig lagerlokaler i skur 92 – Sydhavna – Oslo.
Lokalene ligger sentralt ved Søndre Bekkelagskai med adresse Kongshavnveien 35/37. Avstand kaikant er ca. 80 meter. Området er delvis ISPS-regulert.

Grunnflaten i lokalet er på 1988 m².  (angitt som 109 og 110 i skisse under) I tillegg er det bygget en mesanin som dekker deler av lokalene og utgjør 765 m². Totalt 2753 m².

Lokalene har adkomst via to kjøreporter.

Oslo Havn ønsker å trekke til seg leietakere som:

-1- Tar varer og gods inn/ut via Oslo Havn

-2- Bidrar til at Oslo Havn blir en mer effektiv havn og

-3- Bidrar til at Oslo kommune og Oslo Havn oppnår de klimapolitiske målene som er satt.

 

Det vil i tillegg være mulighet for leie av kontor i tilknytning til lokalet.

Vi ønsker oss primært én leietaker.

Lagerlokale skur 92 - Sydhavna i Oslo
Lagerlokale skur 92 - Sydhavna i Oslo

Plantegning over skuret

Data:

              Adresse: Kongshavnveien 35/37 –Søndre Bekkelagskai.

              Størrelse: 1988/2753 m²

              Pris havnerelatert virksomhet :  475,92 kr/m²/år eks mva 

              Ledig: August

 

Ved interesse, ta kontakt med:

Per Tore Olsen : 906 18 737 /per.tore.olsen@oslohavn.no