Ledige lokaler - Sydhavna

Ledige lokaler - Sydhavna

Oslo Havn har ledige to lager i Skur 92 med adresse Kongshavnveien 92.

Lagrene har takhøyde på ca. 8 meter asfaltert gulv med god fremkommelighet med store kjøreporter.

Lager 1: Areal 447 kvm
Leie kr 461,61 pr kvm pr år.
              
Lager 2: Areal 729 kvm
               Leie 461,61 pr kvm pr år.

I tillegg til leien over tilkommer det kostnader til strøm /vann /andel fellesutgifter.
Egen parkeringsavtale må inngås særskilt ved behov.
Kontoret er ledig og kan overtas omgående.

Virksomheter med tilknytning til havnerelatert virksomhet vil bli prioritert.
Interessenter bes kontakte:

Per Tor Olsen per epost: per.tore.olsen@oslohavn.no eller per telefon 906 18 737

Ledige lokaler - Sydhavna


Ledige lokaler - Sydhavna
Ledige lokaler - SydhavnaLedige lokaler - Sydhavna