Velkommen om bord!

Velkommen om bord!

Spennende lederstillinger i Oslo Havn. Vi søker nye seksjonsledere for HR- og organisasjonsutvikling og for plan- og utbygging.

Oslo havn er landets største gods- og passasjerhavn, og porten til Norge. Herfra når vi halvparten av Norges befolkning innen tre timer.Sjøveien er miljøveien. Derfor har Oslo Havn som mål at flere varer og passasjer skal komme sjøveien til Oslo.  Oslo Havn KF utvikler fjordbyen. Havna er en viktig del av byens hjerte –for næringslivet, det grønne skiftet, for byutvikling, rekreasjon og folkeliv.  


Vil du være med å utvikle Oslo Havn?

Vi søker seksjonsleder for HR- og organisasjonsutvikling
Oslo Havn KF søker leder til seksjon for HR- og organisasjonsutvikling som ønsker å være med på å fremme virksomheten som en moderne og attraktiv arbeidsplass. Du vil jobbe for kontinuerlige forbedringer og effektivisering der digitalisering er et viktig virkemiddel. Du vil ha ansvaret for virksomhetens personalforvaltning og – utvikling. Ditt ansvarsområde vil også omfatte sentrale drifts- og forvaltningsoppgaver, samt å utvikle effektive systemer for personaladministrasjon og kvalitetssikring. Du vil være det sentrale bindeledd mellom arbeidsgiversiden og arbeidstaker-organisasjonene. Søknadsfrist 17. oktober

Vi søker deg som vil være med å planlegge og utvikle Norges største havn og fjordbyen Oslo

Vi søker seksjonsleder for plan- og utbygging
Oslo Havn har en viktig rolle i utviklingen av  Fjordbyen. Vi lager planer for byutvikling av havneområder som skal transformeres. Vi planlegger og utvikler Havnepromenaden som tilrettelegges både for byliv og havnedrift.  En svært viktig oppgave er å planlegge og bygge ut Sydhavna til å bli en moderne og effektiv havn. 

Vi søker etter en seksjonsleder for Plan og utbyggingsseksjonen. Seksjonen har hovedansvaret for planlegging både på strategisk og operativt nivå av både utviklingen i Sydhavna og Byhavna, som består av Filipstad, Rådhusbryggene og Vippetangen. Dette omfatter både byutvikling og havnedrift.
Videre er seksjonen byggherre for små og store utbyggingsprosjekter. Utbyggingsporteføljen omfatter nybygg og store rehabiliteringsoppgaver av kaier, skur og grønne bufferområder i grensen mellom by og havn.  Søknadsfrist: 19. oktober

Her kan du søke på ledige stillinger i Oslo Havn.