Forsyner Norge med olje

Fakta

40 % av Norges totale oljeforbruk kommer over Oslo havn

Hver dag går to tog med flydrivstoff til Oslo lufthavn, Gardermoen

Forsyner Norge med olje

Oslo er en stor oljehavn. 40 prosent av landets private oljeforbruk til boliger og drivstoff kommer til Sjursøya, og hver dag går to 300 meter lange tog til flyplassen på Gardermoen med flydrivstoff.

I oljehavna på Sjursøya holder Statoil ASA , Norske Shell AS og Uno -X Energi As og Esso Norge til.

Oljeselskapene importerer ulike oljeprodukter til det norske markedet.

Sisterne Drift DA (tidligere Ekeberg Oljelager DA) opererer tankskiputstikkeren for de fire oljeselskapene.