Oslo trafikksentral

Fakta

  • Oslo trafikksentral - døgnåpen havnevakt  
  • + 47 917 99 900
  • Arbeidskanal VHF 15


 

 

Oslo trafikksentral

Oslo trafikksentral er en døgnbemannet havnevakt som styrer trafikken i Oslo kommunes havnedistrikt.

Horten sjøtrafikksentral (Horten Vessel Traffic Service) har ansvaret for trafikkstyring av den statlige farleden fra Færder inn til Oslo.

Oslo trafikksentral er døgnbemannet og fungerer som en ordinær havnevakt. VHF kanal 15 vil være Oslo trafikksentral sin arbeidskanal.

Horten VTS har arbeidskanalene 18 og 19. Kanal 80 vil ikke lenger være i bruk for noen av sentralene.

Horten sjøtrafikksentral (VTS) og Oslo trafikksentral vil sammen arbeide for å bidra til sikker og effektiv trafikkavvikling i Oslofjorden. 

Kontaktinformasjon:
Telefon: +47 917 99 900
Oslo Havn opererer på VHF kanal 15