Avfall og avløpsvann

Avfall og avløpsvann

Mål: Oslo Havn KF skal tilby skipsfarten gode avløp- og avfallsløsninger og tilrettelegger for at løsningene tas i bruk. Oslo Havn KF håndterer eget avfall på en miljøeffektiv og trygg måte.

Avløpsvann fra cruiseskip
I 2017 kan Oslo Havn KF (HAV) tilby levering av avløpsvann fra cruiseskip som anløper Søndre Akershuskai, inkludert i prisen på denne kaia. Dette må varsles innen 24 timer og skjema under om "waster water delivery" skal signeres og sendes sammen med avfallsskjema til havnevakta@oslohavn.no. Det blir tatt 10 stikkprøver i løpet av året som sendes til analyse for kontroll.

Avfall
Vi har flinke folk som holder det rent pent og ryddig i Oslo havn, og vi er gode på gjenbruk av materialer internt i havna. Avfall i Oslo havn kan deles inn i kontoravfall, skipsavfall, anleggsavfall og avfall fra sjøen. Vår miljøbåt Pelikan plukker opp mange tonn avfall fra havneområdene hvert eneste år.

HAV har registrert at det i år kom endringer om bl.a. farlig avfall fra skip (ref Forurensningsforskriften 15.01.2018). Avfallsplan for skipsavfall i Oslo havn er godkjent av Fylkesmannen i Viken. Den er gjeldende til og med 2022. For å få skipene til å sortere best de kan, gis det rabatter til alle skip som leverer tre fraksjoner eller mer når de ligger til kai. Rabatten er beskrevet i prislisten til HAV. HAV tilbyr sorteringsløsninger ved kaia i våre miljøstasjoner. Se 2016 Map of waste delivery facilities in the Port of Oslo for å finne nærmeste miljøstasjon (forkortet MS på kartet).

Waste notification form in Oslo

Waste information for cruise in Oslo

Sewage delivery at SAK in Oslo

 

Priser:

Prices and terms in the Port of Oslo

Prices sludge and oily water waste 2019

Prices waste per kilo including special feeKontakt:
Ved spørsmål om avfall og gjenvinning, kontakt Stena Recycling AS v/Svein Alfstad på tlf. 452 32 246 eller sentralbord tlf. 63 86 86 00 / kundeservice@stenarecycling.com

Please give us feedback

Please give us feedback

The Port of Oslo is ISO 14001 certified. That means that we are constantly looking to improve and reduce our environmental impact. Please give us feedback on our waste management.

  

 

Waste disposal form
  1. CAPTCHA

    Hvis du ikke klarer å tyde tegnene, klikk her for å få et nytt bilde.