Estetikk og kulturminner

Mål: Bidra til å gjøre Oslo til en attraktiv by ved vise fram havnas maritime kulturhistorie og estetikk.

Bildene under: Pappabuene anno 2013 og 1928

Estetikk og kulturminner
 
Estetikk og kulturminner

Oslo Havn har bevisste leietakere som ser sin rolle og tar et ansvar for å bevare kulturminner i havna. Estetikk og kulturminner er en av Oslo Havns miljøpåvirkninger. Fjordbyen vokser raskt, og selv om dette er en god ting for byen, er det viktig at verdifulle kulturminner ikke går tapt i utviklingen. Oslo Havn har laget en Maritim Kulturminneplan, som tar for seg alle de verneverdige områdene i havna, og sørger for at disse skjøttes på best mulig måte.

Les mer om Oslo Havns maritime kulturhistorie i Maritim kulturminneplan

Hensynet til estetikk skal prege alle utbyggingsprosjekter, og alt vedlikehold i havna. Les de estetiske veilederne i Oslo Havn her:

Vippetangen - Estetisk veileder januar 2012
Sydhavna – Estetisk veileder 2010