Handlingsplan mot støy

Fakta


Oslo Havn har laget en handlingsplan mot støy

Planen ble overlevert Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 13.07.2012

Handlingsplan mot støy

Oslo Havn har laget en handlingsplan mot støy fra havnevirksomheten.

Bystyret har bestilt en handlingsplan mot støy fra havnevirksomheten. Oslo Havn KF overleverte sin handlingsplan mot støy til Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel 13.juli 2012. 
Les Oslo Havns handlingsplan her:

Last ned filSydhavna- Handlingsplan mot støy juni 2012(16 012kb)


Oslo Havn har i flere år hatt fokus på støy og støydempende tiltak. Flere tiltak er iverksatt, fra støysvakt utstyr på terminalene til støydempende tiltak på utvalgte naboboliger.


Her er noen av tiltakene som skisseres i handlingsplanen:

På lengre sikt:

* Samle alle containerne i Oslo på Sjursøya i 2015. 
Vi bygger ut containerterminalen på Sjursøya slik at vi kan overflytte dagens containertrafikk fra Ormsund.
Det meste av Ormsundkaia vil brukes til lettere havnevirksomhet. Deler av Ormsund vil fungere som buffersone mot nær bebyggelse.

* Støysvakt konsept på nye Sjursøya containerterminal. 
Vi tar hensyn til støy i valg av terminal layout, håndteringsutstyr og håndteringsrutiner.

* Kontinuerlig drift. 
Oslo Havn ønsker kontinuerlig drift på containerterminalene. Slik vil vi redusere liggetiden for båtene med flere timer og kunne ta unna mer av trafikken på dagtid. Kontinuerlig drift er avhengig av enighet i tariff-forhandlinger mellom Oslo Laste- og lossekontor og deres arbeidsgiver. Oslo Havns kranførere er klare for kontinuerlig drift.


Støytiltak 2012

* Støyplaner. Oslo Havn lager vedlikeholdsplan for støydempende tiltak på eget utstyr og arealer.
                       Oslo Havn ber terminaloperatørene og rederiene lage støyplaner for terminalene og skipene. 

* Støy på agendaen. Vi har støy som fast punkt i våre kundemøter, samordningsmøter og seksjonsmøter.  

* Støykurs. Vi arrangerer støykurs for alle ansatte på terminalene èn gang i året. Her lærer de hvordan de kan støye mindre.

* Støykrav. Støykrav settes ved alle nyanskaffelser.

* Støymåling. Vi foretar støymåling av havnevirksomheten på Ormsund og Sjursøya. Resultatene publiseres på nett.

* Nabomøter. Vi arrangerer minst to nabomøter i året.

* Få mer kunnskap. Engasjere ekstern konsulent som kan øke vår kompetanse, og identifisere nye tiltak.