Støyrapport for 2012

Fakta


Støyrapport for Sjursøya og Ormsund 2012

Støyrapport for 2012

Rapporten viser resultater fra støymålinger ved målestasjoner for Ormsund- og Sjursøyaterminalen i 2012.

I 2012 har det vært noe mer nattlig havneaktivitet på Ormsundterminalen sammenlignet med 2011. På kveldstid er aktiviteten noe lavere enn i 2011.

Les støyrapporten for Oslo Havn 2012.