Vil redusere støy fra havnedriften

Vil redusere støy fra havnedriften

Oslo Havn KF har over flere år iverksatt ulike støytiltak. Arbeidet med støyreduksjon tar utgangspunkt i nasjonalt og lokalt regelverk, samt den internasjonale standarden ISO 14001.

Tiltak for å redusere støy - en kontinuerlig prosess
Å leve tett på en havneterminal er ikke uproblematisk. Oslo Havn KF har som målsetting å dempe støybelastningene for naboene så langt det er mulig.

Vi har særlig hatt fokus på å dempe nattestøyen, men dessverre er det slik at når skipene ikke er i rute og kommer forsinket inn må det jobbes utover kvelden og natten for å losse dem. Dette og at båtene er blitt større og har flere containere om bord gjør at det tar lenger tid, og dette er en stadig utfordring.

Støyreduserende tiltak
Oslo Havn KF har iverksatt en rekke tiltak for å redusere støyen fra havna. Alt fra utbedringer på selve terminalen og driftsutstyr til økt bevisstgjøring blant de ansatte. 

Vi har elektriske kraner på gummihjul, som er mer støysvakt utstyr. Oslo Havn KF har dessuten gjennomført støyisolering av rundt 30 hus. 

På kveldstid har vi flyttet 30 prosent av aktiviteten over fra Ormsund til Sjursøya, på nattestid 50 prosent.

Ønsker kontinuerlig drift
En av de viktigste tiltakene vi kan gjøre er å få kontinuerlig drift på containerterminalene slik at en kan flytte 25 % mer av driften til dagtid.På containerterminalene er det i dag tre ulike aktører som arbeider sammen. Oslo Havns kranførere er klar for for å gå over til kontinuerlig drift, når de andre partene er blir enige om dette. Det arbeides med å få til en enighet om dette.