Giftig plante oppdaget på Sjursøya

Giftig plante oppdaget på Sjursøya

Den giftige planten, Boersvineblom ble oppdaget på Sjursøya i oktober 2010. Oslo Havn KF varslet umiddelbart Miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Arbeidet med å fjerne planten startet umiddelbart. Oslo Havn KF vurderer også sprøyting for å hindre spredning.

- Vi er glade for at Oslo Havn har oppdaget arten og gjorde tiltak umiddelbart. Det kreves kunnskap for å vite at denne for så vidt pene blomsten, faktisk er både giftig og utgjør en direkte trussel mot vårt lokale biologiske mangfold, sier Tore Bjørkøyli ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

29 000 frø pr plante
Boersvineblom kommer opprinnelige fra Sør-Afrika, men har spredd seg til store deler av Europa, Afrika, Nord-Amerika og Australia. Planten inneholder en gift som kan være skadelig for mennesker og dyr. Giften kan føre til skrumplever hos mennesker, men heldigvis er det ikke så mange som finner det naturlig å spise planten. Vi kan også få i oss giften ved å drikke melk, dersom kuene har spist planten.

Det er en invaderende art som har lett for å konkurrere ut andre arter.

Boersvineblom har nemlig et enormt spredningspotensiale. Den produserer opp til 29 000 frø pr plante. Frøene er bittesmå, men spres lett med vind over svært lange distanser. Frøene kan overleve i jorda i 30-40 år. Det er viktig å sette i gang tiltak tidlig for å hindre at arten skal spre seg til vernede og sårbare naturområder og konkurrere ut stedegne sårbare arter.

 I lukket pose
- Hvis du ser en plante som du tror kan være Boersvineblom, er det fint om du varsler miljø- og renholdsseksjonen i Oslo Havn. Hvis du luker den bort, må du legge den i en pose. Dersom den ligger løst i naturen, kan den fortsatt spre frø, forklarer miljøsjef Torild Jørgensen i Oslo Havn KF.

- Planten er god til å utkonkurrere andre planter, og man er spesielt redd for at den skal spre seg til Bleikøya og Hovedøya. Det er mange sjeldne planter på øyene, som kan stå i fare hvis denne tøffingen av en plante får etablert seg, forklarer hun.

I Norge er arten kun funnet etablert i Farsund kommune i Vest-Agder, der den trolig har kommet med last fra skip inn i havnen. I Farsund er det brukt store ressurser på å bli kvitt planten, uten hell.

Alarmart
I handlingsplanen mot fremmede arter, som ble lansert i juni i år, karakteriserte Fylkesmannen i Oslo og Akershus boersvineblom som en såkalt alarmart.

Arter som har kommet med på denne listen er invaderende arter som forårsaker stor skade i våre nabofylker eller naboland og antas å kunne etablere og spre seg ved introduksjon i Oslo og Akershus

- Regjeringen har de siste årene trappet opp arbeidet mot fremmede arter, og handlingsplanen i vår region er et resultat av denne prioriteringen, forklarer Bjørkøyli.