Lavere priser for miljøvennlige skip

Oslo Havn premierer "grønnere" båter.
- Vi tror på gulrot framfor pisk. Oslo Havn jobber for å gjøre sjøtransporten enda mer miljøvennlig. Vi håper at det nye prissystemet kan gi våre kunder et ekstra dytt for å velge løsninger som er til det beste for miljøet, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Et tankskip som tilfredsstiller kravene til miljørabatt, vil få redusert kaivederlaget med 30 prosent. Sammen med de store havnene på kontinentet og i Sverige vil Oslo være blant de første havnene som tar i bruk miljøskipsindeksen ESI for å gi insentiver til miljøvennlige skip.

ESI identifiserer skip som har mindre utslipp enn det som kreves etter dagens standard i IMO, FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon. ESI gir poeng for utslipp av NOx og SOx, som er den forurensningen som er mest skadelig lokalt, og om skipet har en plan for energieffektivisering.

 

Utfordrer staten

Kaivederlaget til Oslo Havn KF er et av elementene i totalprisen som skipene må betale.

- Det som virkelig drar opp prisen for fartøyene er kyst-, los- og sikkerhetsavgiftene. Disse avgiftene går til staten. Vi vil utfordre staten til å gi miljørabatter også på sine avgifter. Da vil våre kunder få et enda sterkere insentiv for å velge miljøvennlige skip, sier Hamran.

Hun mener de statlige avgiftene er altfor høye.

- Disse avgiftene gjør sjøtransporten mindre konkurransedyktig. Sjøveien er miljøveien. Derfor vil lavere avgifter i seg selv være positivt for miljøet, fordi det kan bidra til å overføre transport fra land til sjø. Oslo Havn KF jobber derfor for å holde prisene nede, sier Hamran.

 

Konkurransedyktige priser

Den nye havne- og farvannsloven åpner for at havnene kan erstatte dagens havneavgifter og vederlag med ordinære priser. I tråd med lovens intensjoner har Oslo Havn utviklet et nytt prissystem som trer i kraft fra årsskiftet.

- Vi jobber for å fremme økt sjøtransport. I arbeidet med de nye prisene har det vært et viktig prinsipp at havna ikke skal få økte inntekter. Ved å holde prisene nede vil vi gjøre sjøveien mer konkurransedyktig, forklarer Hamran.

For de aller fleste havnebrukerne vil de økonomiske endringene være små.

 

Flere endringer

En av hensiktene med den nye loven er å fremme konkurranse mellom havnene og forenkle reguleringen på området. De nye prissystemet for Oslo Havn medfører flere endringer.

  • Økte rabatter for fartøy i rute
  • Lavere priser for cruiseskip som har hyppige anløp eller anløp utenfor sesongen
  • Leien for kaiplass varierer etter hvor attraktiv kaiplassen er.