Slik bygges den nye godshavna

Fakta

Fjordbyen reduserer områdene til havn fra 11 til 6 km.
Bystyret vedtok i 2010 at Oslos godshavn skal ligge i Sydhavna.
Sydhavna strekker seg fra utløpet av Alnaelva til Ormsund
* 615 dekar (like stort som 34 fotballbaner)
* Planen er å samle alle containere på Sjursøya i 2015
* Kapasitet  280. 000 TEU

Slik bygges den nye godshavna

Den nye godshavna i Sydhavna skal på et område tilsvarende 34 fotballbaner kunne ta i mot alle typer gods. Se planene for utbyggingen av Norges største godshavn.

Halve Norges befolkning bor mindre enn tre timer fra Oslo havn.
- Oslos befolkning vokser. Vi er avhengige av å få bygd ut godshavna for å kunne forsyne befolkningen med de varene de etterspør, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Stadig flere containere kommer til Oslo. Vi har nå laget planer for å kunne samle alle containerne på Sjursøya i 2015.

Oversikt utbygging av containerterminalen på Sjursøya:
2013  Oljetankene rives. Begynner å bygge 200 meter kai. Starter med pæling som er støyende arbeid.   
2014  Kaien ferdig høst 2014. Terminalområdet opparbeides.
2015  Sjursøya Containerterminal ferdig for drift fra høsten 2015. Trafikken fra Ormsund flyttes over.
          Ny adkomst til Sydhavna ferdig i 2015 - all trafikk via nedkjøring fra Mosseveien. Ikke lenger havnetrafikk via Ormsund.

Bygges ut i etapper
Utbyggingen av Sydhavna er litt av et puslespill hvor mye anleggsarbeid skjer samtidig og er avhengig av hverandre.
I Sydhavna skal alt av gods som kommer i containere og bulk og tanker samles.
Vi har nå laget en faseplan som viser hva som skjer når i de ulike områdene fra Kongshavn i nord til Ormsund i sør.

Her finner du oversikt over hva som skjer i sju ulike faser frem til 2015.

 

 

Slik bygges den nye godshavna
Fase 1: Oversikt over hva som skjer i Sydhavna i 2012

 

Fase 1: Juli til desember 2012

Ny garasje på Sjursøya
I slutten av 2012 vil den nye garasjen til Oslo Havn KF stå ferdig på området ytterst på Sjursøya.

Nytt skur til Bring på Kongshavn
Bring som holder til på Kongshavn får nytt skur nærmere kaikant på for å gi plass til ny adkomst til Sydhavna.
Nytt skur for Bring settes opp i løpet av høsten. Skur 74 som de bruker i dag vil rives når nytt skur er oppe.  

Bring får nytt depotområde for lagring av gods og containere i området mellom skrapterminalen og Grønliveien. Vi starter å opparbeide området med asfalt, lys og gjerder når Statens vegvesen sommeren 2012 flytter sine lagrede masser som ligger der nå.

Veiomlegging Kongshavn
Kongshavnveien skal legges om for å tilpasses byggingen av den nye adkomsten til Sydhavna. Vi vil lage en trefeltsvei fra adkomsten ved Kongshavn til rundkjøringen på Sjursøya. Dette starter vi med i 2012.

Ormsund
Midgardsormen- Oslo kommunes prosjekt for modernisere avløpssystemet i indre by og betjene den nye bydelen Bjørvika med avløpsanlegg sprenger seg vei gjennom fjellet i Bekkelaget. De har behov for et riggområde som de vil etablere på området foran renseanlegget på Bekkelaget.

 

 

Slik bygges den nye godshavna
Sydhavna - fase 2

Fase 2: Januar - juni 2013

Endret kjøremønster til containerterminal
I første halvdel av 2013 vil kjøremønsteret for de som skal inn- og ut på containertterminalen endres.
En vil her lage et klart skille mellom området der containerne leveres og hentes og selve terminalen. Slik oppnår man en mer effektiv og sikker terminaldrift.

Utfylling av kai
Utfylling av kaifront nord for Oslo Havn sitt verksted- ved siden av Rieber salt - påbegynnes i 2013.

 

Fase 3: Juli - Desember 2013

Slik bygges den nye godshavna
Sydhavna - Fase 3

 

River oljetanker for ny containerterminal
I andre halvdel av 2013 begynner en å rive Statoils oljetanker, slik at en kan begynne arbeidet med å utvide containerterminalen.

På selve terminalen klargjøres det for samdrift mellom de to operatørene, Sjursøya Container Terminal og Oslo Container Terminal. Arbeidet med å lage fundament for nye stablekraner starter opp.

Bygger ny kai
En begynner høsten 2013 med å lage 200 meter ny kai på Sjursøya Containerterminal. Først pæles kaien, som er arbeid som støyer.

Salttelt rives
Saltteltet til Rieber rives. De har allerede i dag nye lokaler i skur 92 på Bekkelagskaia.

Slik bygges den nye godshavna
Sydhavna - fase 4

 

Fase 4: Januar til juni 2014

Bygger neste steg på Sjursøya containerterminal
I 2014 er vi i gang med å bygge kai og terminal for neste fase av containerterminalen på Sjursøya.

Vi bygger ca 200 meter kai - slik at containerterminalen tilsammen får 504 meter kai.  
Vi opparbeider terminalområdet med nytt dekke.

Lager buffersonen på Sjursøya
Buffersonen ytterst på Sjurøsya som skal skjerme for innsyn til godshavna gjøres ferdig i løpet av 2014 /2015.

 

Slik bygges den nye godshavna
Sydhavna - fase 5

Fase 5: Juli til desember 2014

Lager kai og arealer på Sjursøya containerterminal
Høsten 2014 arbeider en med ny kai og det nye terminalområdet på Sjursøya containerterminal.

 

Slik bygges den nye godshavna
Sydhavna - fase 6

Fase 6: Januar til juni 2015

Gjør containerterminalen ferdig
I første halvdel av 2015 ferdigstiller vi kaier og arealer på Sjursøya.


.

 

 

Slik bygges den nye godshavna
Sydhavna - fase 7

Fase 7: Juli til desember 2015

Containerne samles på Sjursøya
Containerterminalen på Sjursøya er nå klar til å ta i mot alle containerne i Oslo. Containertrafikken fra Ormsund flyttes over til Sjursøya.
All containertrafikk i Oslo samles på Sjursøya.