Rådhusbrygge 1 er stengt

Fakta

Rådhusbrygge 1 er avstengt

Kaia har skader som må sjekkes ut

Rådhusbrygge 1 er stengt

Den ytterste delen av Rådhusbrygge 1 er stengt på grunn av skader.

Kaia viser seg å være sterkt skadet og må undersøkes nærmere. Båtene som ligger ytterst må flyttes.

Da det skulle settes opp en fendringsvegg på Rådhusbrygge 1, ble det oppdaget en svikt i brygga. Det viste seg at trebjelkene under brygga har råtnet og at noen av jernbjelkene har rustet.

Vi skal nå få dykkere til å undersøke alle pælene og ta prøveboringer for å sjekke tilstanden til brygga. Foreløpig er brygga stengt og det er uvisst hvor lang tid det vil ta å reparere den.

Verneverdig kai
Rådhusbrygge 1 som ligger foran rådhuset nærmest Akershusstranda er bygget i 1881,  og en av de eldste trepelekaiene i Oslo. I Oslo Havns kulturminneplan er kaia omtalt å ha høy verneverdi, og byantikvaren har også uttrykt ønske om å bevare kaia. 

Rådhusbrygge 1 har tidligere blitt omfattende restaurert i 1931 og 1991.

Må flytte båter
Vi må nå flytte de båtene som ligger ytterst på Rådhusbrygga, og jobber med å finne ny plass til dem, forteller maritim direktør Paal Waage.