Skal utvide farleden til Oslo

Fakta

Farleden til Oslofjorden skal utbedres

Planprogram ute på høring til 1. september 2012

Planområdet går fra Søndre Langåra til havneanleggene i Oslo havn

Skal utvide farleden til Oslo

Farleden forbi Nesodden og inn til Oslo havn skal utvides. Planprogram for arbeidet er ute til høring til 1. september.

Farleden til Oslo havn skal rettes ut og gjøres bredere og dypere. I NTP (Nasjonal Transportplan) er det satt av 182 millioner til å utbedre farleden i Oslofjorden i perioden 2014 - 2017.

Forslag til planprogram er nå ute på høring frem til 1. september 2012. Det skal lages konsekvensutredninger og reguleringsplan. Planområdet strekker seg fra nordenden av Langåra langs Nesoddlandet og inn til Oslo havn.

Hensikten med planleggingen er å legge til rette grunnlaget for sprengnings- og mudringstiltak på sjøbunnen i det aktuelle farvannet. Tiltakene tar sikte på å rette ut og utvide farleden og øke dybden til 14 m. I farleden til passasjerhavnene vil dybden bli 12 m. I tilknytning til utbedringen av farleden vil det bli utarbeidet en plan for nye navigasjonsmerker.

Reguleringsarbeidet utføres av Asplan Viak AS på oppdrag fra Kystverket Sørøst.

Mye skipstrafikk
Farleden for nyttetrafikk til Oslo er blant de mest trafikkerte farledene her til lands med i gjennomsnitt 10 - 15 større daglige skipsanløp til Oslo havn. Dette betyr at det nesten til enhver tid er skip på vei inn eller ut i dette farvannet. Det foregår en omfattende lokal fergetrafikk her, spesielt mellom Nesoddtangen og Rådhuskaia. I tillegg er det mange sightseeingbåter og et stort antall fritidsbåter som trafikkerer dette farvannet, vesentlig i sommerhalvåret. En enkel og entydig led for nyttetrafikken er viktig for å opprettholde størst mulig sikkerhet til sjøs. Det er også viktig med et forutsigbart seilingsløp, slik at fritidsbåter kan ta hensyn til store skip i farvannet.

 

Nærmere opplysninger om reguleringsarbeidet og forslaget til planprogram kan fås ved henvendelse til:
Kystverket Sørøst v/ Geir Solberg, tlf. 37 01 97 48, mob. 952 40 538, e-post: geir.solberg@kystverket.no
eller Asplan Viak v/ Jan Petter Laugen, mob. 905 14 861, e-post: janpetter.laugen@asplanviak.no.
Eventuelle merknader til reguleringsarbeidet og forslaget til planprogram sendes til Kystverket Sørøst, postboks 1502, 6025 Ålesund innen 01.09.2012.