• I nytt lys. Akershusstranda er blitt triveligere og tryggere med nytt lys. Foto: Lars Finholth
  • Bli lys. På Lucia-dagen tente Ola Elvestuen, byråd for miljø og samferdsel, lysene for første gang. Foto: Lars Finholth
  • Stemningsfult. Det nye lyset skaper en flott stemning i mørket. Foto: Lars Finholth
  • I tre. De nye lysmastene er laget av limtre. Foto: Lars Finholth
  • I nytt lys. Også veteranbåtene til kai synes bedre i mørket med de nye lysmastene. Foto: Lars Finholth
  • I stil. Lysmastene harmonerer godt med middelalderfestningen på Akerhus. Foto: Lars Finholth

Tente lys på Lucia-dagen

De nye lysene på Akershusstranda skal bidra til å gjøre Oslo til en tryggere og triveligere by.

På Lucia-dagen tente Ola Elvestuen, byråd for miljø og samferdsel, lysene for første gang.

- Dette er et viktig bidrag for å gjøre Oslo til en tryggere by. Det blir nå en flott belysning som bidrar til en triveligere opplevelse for folk som ferdes i området, sa Elvestuen.

Takket
Tidligere gikk motorveien ved foten av Akershus festning. Den gamle motorveibelysningen er nå fjernet til fordel for lysmaster i limtre. De lyser opp fortauet, gata og kaia.
Etter hvert skal mastene også få lys opp mot Akershus festning for å lyse opp denne.

- Jeg vil gjerne takke Oslo Havn KF og Forsvarsbygg som har jobbet godt sammen for å få det vakrere og lysere i dette området, sa Elvestuen.

Havnepromenade
Akershusstranda er en del av det som skal bli den framtidige havnepromenaden, en ni kilometer lang promenade som skal  gå gjennom hele den nye Fjordbyen.

- Dette er starten på oppgraderingen av Akershusstranda som i fremtiden skal bli et mer publikumsrettet område enn det er i dag. En havnepromenade som skal skape levende områder som skal trekke folk ned til sjøen. Nå ser vi konturene av hvordan dette kan bli, sa Elvestuen.