Miljøvennlig skrogvask

Fakta

Med den nye teknologien samles 98 prosent av avfallet. Selve prosessen er i tillegg mer skånsom mot malingen. Alt som gjøres i vaskeprosessen dokumenteres på video gjennom en rekke kameraer, slik at rederiene i ettertid kan se at alt har foregått effektivt og riktig for seg.

Miljøvennlig skrogvask

Den viktige skrogvasken på et skip har blitt utført i over 100 år. Nå sørger en nyskapende teknologi for at dette kan gjøres på en miljøvennlig måte.

På bildet ovenfor forbereder Eco Subsea-folkene skrogvask på M/S "Color Fantasy".

Et begrodd skrog fører til økt drivstoff-forbruk for et skip. Effekten kan sammenlignes med å svømme med klærne på. Vask av skrog er naturligvis derfor svært viktig. Tidligere har dette blitt utført av dykkere med børster. Denne behandlingen har sine negative sider, i form av at maling – med sine miljøgifter – frigjøres i havet. I tillegg fester det seg organismer på skroget som kan spres til steder de ikke hører hjemme dersom de fjernes på feil måte.

Eco Subsea utfører skrogvasken med en nyskapende teknologi. Med en fjernstyrt undervannsbåt utstyrt med kameraer, høytrykksspyler og en slags «støvsuger», foretas vasken uten at miljøgifter spres ut i sjøen. Konseptet går ut på at ubåten går langs skroget under vannoverflaten, mens skroget spyles med høyt trykk mot vekstene. Støvsugeren samler opp alt som blir spylt vekk, og som i sin tur ledes gjennom en 20 meter lang slange. Her filtreres vann og grums, slik at kun vannet spyles tilbake i sjøen, mens grumset samles i store sekker. Dette leveres så til et avfallsmottak.

Miljøvennlig skrogvask

Fra et lite kontrollrom i en container styres undervannsbåten (foto: Helene Lo Cascio Sætre)