Båt for barn og unge døpt i Oslo

Fakta


Båten UngOslo skal brukes til arbeidstrening for ungdom og til aktiviteter for barnehjemsbarn

Kulturminister Hadja Tajik døpte båten i Oslo Havn 7.august.

Båt for barn og unge døpt i Oslo

Båten UngOslo skal gjøre barn og unge kjent med livet på sjøen. Dåpen stod kulturminister Hadja Tajik for.

UngOslo som jobber med og for barnevernsbarn ble etablert i fjor og organisasjonen har igangsatt flere tiltak med formål å bedre barnevernsbarn fritidstilbud og hverdag. Nå har organisasjonen fått egen skøyte, en Colin Archer som ble bygget som losbåt i Risør i 1903.

Båten har et mannskap på fem som inngår i UngOslos arbeidstrenings-opplegg for ungdom. I tillegg blir båten brukt til turer og aktiviteter for alle barnevernsbarn som bor på barnehjem i Oslo og østlandsområdet.

Trygghet og glede på sjøen 
Kulturministeren lot seg begeistre over at skøyta nå benyttes til arbeidsmarkedsprogram for ungdom og til masse aktiviteter for å bidra til happenings i sommerferien for barn og unge.

- Denne båten favner to av de tingene vi er kjente for i Norge. Sjøfartens viktige rolle og dugnadsånden. Denne båten er et positivt tiltak for å få unge til å lære samarbeid, glede og sjølivet å kjenne, sa kulturministeren ved dåpen.  

Båt for barn og unge døpt i Oslo
UngOslo gjør en viktig jobb, og båten vil bidra til både læring og glede, fortalte Kulturminister Hadja Tajik ved dåpen. Daglig leder av UngOslo, Eivin Sundal til venstre.

Daglig leder i UngOslo, Eivin Sundal understreker at det å være barnevernsbarn ikke skal ses på som så negativt.  – Det er mange positive sider ved det å vokse opp på barnevernsinstitusjon. Man blir fort
selvstendig og lærer mye av livets skole. sier Sundal.

Båt for barn og unge døpt i Oslo
Båten vil bidra til å gjøre barn og unge kjent med og trygge på sjøen. Trafikksjef i Oslo Havn, Jens Petter Christensen ønsket L/S UngOslo velkommen i havna.

Oslo Havn er stolte av at UngOslo valgte hovedstaden som hjemmehavn og ønsket båten velkommen til havna.  

- Vi synes det er viktig at unge får lære sjøen og sjølivet å kjenne. Båten har en spennende historie bak seg der den tidligere loset skip trygt til havn. Nå vil båten lose unge til å bli glade i og trygge på sjøen. Vi ønsker dere lykke til med den fremtidige seilasen som ligger fremfor dere, fremførte trafikksjef Jens Petter Christensen da han overleverte en crest til båten.


Tidligere losbåt
L/S UngOslo ble bygget som losbåt i Risør i 1903. Båten var i lostjeneste i flere år før den ble bygget om i begynnelsen av 1930 årene.  En større ombygging ble utført i 1943/44. Båten har blitt benyttet innen fiske og transport frem til den ble kjøpt av Sivert Langholm i begynnelsen av 1970 årene. Båten fører nå rød losstripe i storseilet med Oslo som loshavn.