Frykter EUs svoveldirektiv

Frykter EUs svoveldirektiv

1.januar 2015 iverksettes EUs svoveldirektiv for skipsfart i SECA-området (Nordsjøen, Den engelske kanal og Østersjøen). Det kan få enorme konsekvenser for skipsfarten.

Styreleder i Oslo Havn KF, Bernt Stilluf Karlsen (bildet), frykter at miljøkravet vil føre til at sjøtransporten flyttes over på vei, fordi prisveksten på drivstoff til båtene blir formidabel.

I dag er det et makstak på 1,5 prosent svovelinnhold i skipenes drivstoff, mens det nye direktivet pålegger skipsfarten å bruke maksimalt 0,1 prosent svovelinnhold.

- Dette kommer til å ramme både rederiene og vareprodusentene som betaler for frakten, med den konsekvensen at sjøtransporten flyttes over til vei, sier Karlsen til Dagens Næringsliv.

Båtdiesel med 0,1 prosent svovelinnhold er i dag 45 prosent dyrere enn bunkersolje. I tillegg ventes det at økt etterspørsel etter drivstoff med lite svovel vil presse prisen ytterligere opp. I en rapport utarbeidet av svenske Trafik Analys, er det beregnet en prisøkning på drivstoff for nærskipsfarten på 50-75 prosent med det nye direktivet.

Oslo Havn frykter at prisøkningen på drivstoffet vil føre til langt færre skipsanløp til Oslo.

- Oslo Havn har stor interesse av denne saken fordi vi ligger innerst i en lang fjord. Den lange sjøtransporten gjør at økte drivstoffutgifter vil merkes godt. Svenskene har regnet på konsekvensene for svensk skipsfart og beregnet kostnadsøkningen til mellom 4.5-6.4 milliarder svenske kroner. Oslo er ytterligere sårbar og økte kostnader vil føre til at varene flyttes over på trailer og kjører til Norge, sier Karlsen til Dagens Næringsliv.

Styrelederen har nylig presentert problemstillingen for Nærings- og fiskeridepartementet, der han ba om at flere tiltak iverksettes. Et forslag er at finansieringsordningen GIEK utvides til også å stimulere til bygging av gassdrevne skip der svovelutslipp er uproblematisk.

Les hele DN-artikkelen