Nye rutiner for avfallshåndtering

Nye rutiner for avfallshåndtering

Fra tirsdag 1.april 2014 trer Sjøfartsdirektoratets forskriftsendring i kraft. Endringene krever at vi i Oslo Havn nå har et oppdatert avfallsskjema som skipene skal fylle ut.

De nye rutinene bidrar til at Skipskontrollen bedre kan følge opp de som bryter reglene I tillegg til oppdatert avfallsskjema er våre interne rutiner endret for å kunne varsle Sjøfartsdirektoratet, som igjen foretar bedre rettet skipskontroll mot de som trenger oppfølging.

Endringene Oslo Havn KF setter i gang 1.april, er helt i tråd med oppfølgingen og kritikken vi fikk etter en EU-kontrollen for noen år siden. Oslo Havns miljøsjef Heidi Neilson har nettopp kommet tilbake fra Hellas, der vår ordning kort ble presentert for andre havner i Europa. Vi fikk da et tilbakemelding fra EU-kommisjonen som gjerne ville høre mer om hvordan dette fungerer i Oslo Havn. Kommentaren fra EU-kommisjonens representant var at ordningen Oslo Havn nå innfører, med kontroll på mottak, er etterlengtet. De ønsker også oppdatering på hvordan dette fungerer. Det var gode diskusjoner i Athen om framtidig avfallshåndtering og viktige utfordringer i framtiden.

Last ned avfallsskjemaene i ønsket format:

Avfallsskjema (PDF)
Avfallsskjema (Word)

 

Nye rutiner for avfallshåndtering

 Miljøsjef Heidi Neilson i Oslo Havn KF