Visjoner for Vippetangen

Visjoner for Vippetangen

Nå kan du se tre ulike forslag for hvordan Vippetangen kan utvikles på utstilling på DogA 8-22. april. Oslo kommune ba tre team komme med forslag til hvordan området kan se ut og innehold i fremtiden.

Hvordan kan nye Vippetangen bli?

I denne brosjyren kan du lese mer om forslagene og om utstillingen som står på DogA alle dager fra 8.-22. april.

Oslo kommune arbeider med å finne gode løsninger for utviklingen av Vippetangen. Området har stor historisk betydning, fra middelalderen med Akershus festning og helt frem til 1900- tallets industri- og havnevirksomhet. I dag preges området av fergeterminal og passasjer- og godstrafikk for rederiene DFDS Seaways og Stena Line, i tillegg til Fiskehallen og kornsiloen.

Fremtidens Vippetangen
Det skal fortsatt være ferge- og havneaktivitet på Vippetangen. I tillegg arbeides det med å etablere nye publikumsattraksjoner. Havnepromenaden skal legges gjennom området.

Oslo kommune engasjerte tre tverrfaglige team til å komme med ideer og forslag til å videreutvikle Vippetangen. De tre teamene bestod av arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører og kunstnere. Nå foreligger forslagene.

Målet er at Vippetangen skal:

  • være et attraktivt område for publikum gjennom hele året
  • bygge opp under Akershus festning som et nasjonalt kulturminne
  • være en arena for nye publikumsattraksjoner som blant annet kultur, kunst, bevertning, underholdning og handel.

For å se på hva som er mulighetene i ny byutvikling på Vippetangen ble det lagt forskjellige utfordringer for de tre teamene i form av tre ulike konsepter som de skulle jobbe med.

De tre teamene som har jobbet med forslagene er:

  • Konsept "Vern" v/ team April Arkitekter AS, Lala Tøyen AS, Civitas AS, Mattias Ekman og Jon Benjamin Tallerås.
  • Konsept "Moderat" v/ team Superunion Architects, Carl-Viggo Hølmebakk AS, Studio HP, Buro Happold, Hovind og Odel.
  • Konsept "Radikal" v/ team Tupelo Arkitektur, Dronninga Landskap, Vigdis Storsveen, Høyer Finseth og Rønnes rådgivning.