Rådhusbrygge 1 offisielt åpnet

Rådhusbrygge 1 offisielt åpnet

Mandag ettermiddag ble nye Rådhusbrygge 1 innviet av byråd for samferdsel Guri Melby (V).

Den gamle Rådhusbrygge 1 ligger foran Rådhuset i Oslo, nærmest Akershus festning. Brygga er fra 1881, og med det en av landets eldste brygger, og Oslos eldste trepælekai. I 2012 ble den avstengt da den hadde begynt å sige sammen. Pælemark hadde svekket pælene såpass mye at brygga ikke kunne brukes noe mer. Brygga ble revet, og høsten 2013 ble byggingen av den nye brygga påbegynt.

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran startet med å fortelle litt om bakgrunnen for oppgraderingen, og takket de som har vært involvert i arbeidet. For entreprenør ALT i bygg og anlegg AS mottok Øystein Eide-Fredriksen og Hans Fredrik Vatnedal blomster. Sivilingeniør Svend Arntzen mottok blomster på vegne av Norconsult AS, mens Ulf Blehr (byggeleder) og Børre Berntsen (prosjektleder) fikk blomster på vegne av byggherren Oslo Havn KF.

Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) klippet så snoren og erklærte brygga for åpnet, før det flotte skoleskipet «Dyrafjeld» fikk æren av å legge til kai som første skip. Dyrafjeld er et av de best bevarte seilskuter, og har i dag knyttet til seg ungdomsskoleelever som ikke tilpasser seg den ordinære skolen.

I Oslo Havns kulturminneplan er kaia omtalt å ha høy verneverdi, og byantikvaren har også uttrykt ønske om å bevare kaia, og har vært involvert i oppgraderingen av brygga. Rådhusbrygge 1 ble også omfattende restaurert i 1931 og i 1993. Den er 70 meter lang, 8 meter bred, og skal nå være så solid at den kan tåle å bære 3000 mennesker.

Se video fra det musikalske innslaget

Se video fra snorklippingen

Rådhusbrygge 1 offisielt åpnet

 Bildet: Guri Melby og Anne Sigrid Hamran overrekker en crest til seilskuta