Anleggsarbeid og omkjøringer ved Havneveien i Sydhavna

Anleggsarbeid og omkjøringer ved Havneveien i Sydhavna

I forbindelse med utarbeidelse av ny adkomst til Sydhavna på Kongshavn vil trafikken i området bli påvirket i uke 31. Dette gjelder tog, biltrafikk og for gående og syklende.

I disse dager innleder Statens Vegvesen og AF Entreprenør en ny fase i anleggsarbeidene i forbindelse med ny ankomst til Sydhavna på Kongshavn

Dette vil ha følgende konsekvenser for trafikken i området:

Tog:

Mandag 28. juli 2014 kl. 06:30 stenges Østfoldbanen i forbindelse med diverse vedlikehold. Banen vil være stengt frem til 7. august 2014. I denne perioden vil AF Entreprenør gjennomføre diverse nødvendig arbeid knyttet til etableringen av ny adkomst til Sydhavna.

Annen trafikk:

Mandag 28. juli 2014 begynner arbeidet med klargjøring for demontering av gang- og sykkelbro ved Mosseveien-Havneveien.

Man må derfor regne med mindre forstyrrelser i trafikken i området på grunn av tilrigging av mobilkraner og uttransportering av broseksjoner.

Havneveien over Alnaelva vil også bli stengt i kortere perioder i tidsrommet 16:00- 06:00 på grunn av heiseoperasjoner og uttransportering. Varigheten av stengingen er vanskelig å anslå nøyaktig, men det kan ta opptil flere timer per stenging.

Omkjøringen vil bli skiltet, men adkomst vil skje via rampe på Mosseveien og adkomst/utkjøring vil skje via Ormsund. I periodene veien er stengt vil entreprenør ha vakter ved bommene ved Skur 92 og Ormsund.

Operatører/transportører oppfordres til å utvise særlig aktsomhet i området, og følge anvist skilting.

Til brukere av dieselanlegget på Grønlia:

Tilgang til dieselanlegget på Grønlia vil periodevis også bli berørt, vi anbefaler derfor brukere om å tanke opp materiell i god tid før 16:00 disse dagene.

Gående/syklende:

Den nye traseen for gående og syklende vil fra fredag 25. juli 2014 følge den nye broen som er bygget på Kongshavn, som en konsekvens av at den eksisterende gang- og sykkelbro fjernes. Traseen vil krysse Havneveien ved innkjøringen til containerdepotet Bring på Kongshavn.

Vi ber alle trafikanter om å være oppmerksomme på disse endringene, særlig med tanke på syklende i høy hastighet ned fra Mosseveien

 

Oslo Havn KF beklager ulempene dette medfører for alle berørte.

 

For ytterligere informasjon henvises det til AF Entreprenør v/ Vegar Krekvik 414 00 343.