Bygger energisentral i Bjørvika

Bygger energisentral i Bjørvika

HAV Eiendom bygger energisentral for å levere kjøling og varme til en sentral del av Bjørvika.

En rekke store prosjekter står for tur til å bygges i området rundt operabygget i Bjørvika. For Deichmanske bibliotek og «Diagonale» studentboliger, kontor og forretninger er spaden allerede stukket i jorda. Snart følger Munchmuseet og bebyggelsen videre innover mot Dronning Eufemias gate.

Produksjon av energi, særlig kjøling, til byggene i Bjørvika har vært en stor utfordring i flere år. Reguleringsplanen og Miljøoppfølgingsprogrammet er utarbeidet med den forutsetning at tilført varme og kjøleenergi er produsert på en bærekraftig måte. Det har hittil ikke lykkes å finne en leverandør som er villig til å satse på en miljøprofil som tilfredsstiller Bjørvikakravene. Dermed har hvert enkelt prosjekt selv måttet planlegge å løse sitt behov for energi, med tradisjonell egenproduksjon av kjøling.

For å ivareta Bjørvikas rolle som foregangsområde innen miljø, har HAV Eiendom valgt å ta nødvendige grep gjennom å etablere en energisentral som kan forsyne området inklusive kulturbyggene til Oslo kommune med kjøle- og varmeenergi.

Les mer om saken her