Cruisekai for fremtiden

Fakta

Fremtidens cruisekaier i Oslo er utredet.

Nå sendes den til politisk behandling

 

Cruisekai for fremtiden

Plan- og bygningsetaten, Oslo Havn KF og Visit Oslo har utredet cruisekaier for fremtiden.