Fargerik kran

Fargerik kran

Denne STS-kranen har denne uka fått prøvemaling. Billedkunstner og sivilarkitekt Mette L`orange er engasjert for å bistå Oslo Havn med valg av farger på de nye containerkranene.

Når alle kranene er på plass skal de få fine farger i henhold til en gitt fargestrategi. I forbindelse med anskaffelsen av nye STS-kraner (ShipToShore) har Oslo Havn utarbeidet en rapport om fargestrategi som analyserer, diskuterer og anbefaler fargevalg for kranene. Rapporten foreslår å videreføre den eksisterende gråfargen til de nye kranene, i tillegg til to ekstra farger. Rapporten foreslår også at stablekraner males røde da disse er lavere og tåler mer kraftfulle farger.

For å være sikre på at fargene står til hverandre, og at de fungerer godt spesielt fra Ekebergskråninga, ønsker Mette L’orange en prøvemaling før endelig valg av fargekoder. STS-kranen på bildet er gjenstand for prøvemalingen.

Foto: Øyvind Martinsen