Havneveien stenges i vestgående retning

Havneveien stenges i vestgående retning

Mandag 16. juni stenges Havneveien i vestgående retning for gjennomfartstrafikk. Stengingen gjøres for å lette kjøreforholdene for kollektivtrafikken i Operagaten.

Med dagens kjøremønster ledes Ruters busser inn Operagaten før de svinger over i Dronning Eufemias gate ved Nylandsveien. Vestgående trafikk i Havneveien hindrer framkommelighet for bussene i Operagaten. Ved å stenge for påkjøring fra Havneveien, lettes kjøreforholdene for bussene.

Adkomst til og fra eiendommene på Sørenga, og anleggsområder langs Havneveien blir via Grønlia rundkjøring. Stengningen gjøres i løpet av dagen.

Statens vegvesen henstiller bilister til å benytte Operatunnelen for gjennomgangstrafikk øst-vest, og Nordenga bru for gjennomgangstrafikk sør-nord.

Trafikkinformasjon

For oppdatert trafikkinformasjon: Ring 175, eller se www.vegvesen.no/trafikkmeldinger

Se også www.vegvesen.no/bjorvika for oppdaterte trafikkmønstre.

Bildet: Bjørvika