Ingen streik i Oslo

Ingen streik i Oslo

27.05.2014 Partene i Oslo kommune har kommet til enighet, i likhet med staten og resten av kommune- Norge. Streikefaren i Oslo havn er dermed over.

Onsdag 30. april ble det brudd i forhandlingene i Oslo kommune, og oppgjøret gikk til mekling. Opprinnelig frist for å komme frem til et meklingsresultat var søndag 25. mai kl 24:00.

Oslo kommune er eget tariffområde.