Ledig stilling som prosjektleder bygg

Fakta

Oslo Havn KF er et kommunalt foretak med målsetning om å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

Ledig stilling som prosjektleder bygg

Oslo Havn KF lyser ut stillingen som prosjektleder bygg i Plan- og utbyggingsseksjonen.