Marinebesøk fra Nederland

Marinebesøk fra Nederland

Fredag 30.mai kommer fem nederlandske marinefartøy til Oslo. Det blir mulighet for publikum å komme om bord på «åpent skip» både lørdag og søndag.

De fem fartøyene er flaggskipet «Friesland», rekognoseringsfartøyet «Luymes», ubåtstøtteskipet «Mercuur», minejager «Urk» og ubåten «Bruinvis». Totalt har de fem skipene med seg 47 offiserer og 220 soldater.

Det er åpent skip mellom kl.13-15 både lørdag og søndag.

Flåten reiser fra Oslo mandag 2.juni kl.10.

 

Foto: www.damen.ro