Midlertidig trafikkomlegging i Bjørvika

Fakta


Redusert fremkommelighet i Bjørvika 11- 15. august 2014 på grunn av midlertidig omlegging av trafikken.

Midlertidig trafikkomlegging i Bjørvika

I forbindelse med avviklingen av buss for tog på Østfoldbanen fra Oslo S i perioden 11 - 15 august, vil det bli manuell trafikkdirigering i Bjørvika, og Operagata vil stenges for biltrafikk mellom kl. 14.00 og 18.00.

For å løse kapasitetsutfordringene i rushtrafikken gjennom Bjørvika kommende uke, gjør Politiet, NSB, Ruter, Oslo kommune og Statens vegvesen en felles innsats for å gi bussene prioritet foran annen biltrafikk.

Tiltakene blir i tidsrommet mandag 11. august t.o.m. fredag 15. august: 

  • Manuell dirigering av trafikken i kryssene Operagata/Langkaigata, Nylandsveien/Dronning Eufemias gate, Dronning Eufemias gate/Kong Håkon 5s gate og rundkjøringen ved Mosseveien foran utkjøringen til
    Ekebergtunnelen.
  •  Operagata stenges for biltrafikk i tidsrommet 14.00  – 18.00.


I forbindelse med denne midlertidige omleggingen vil det bli sterkt redusert framkommelighet i Bjørvika.

Statens vegvesen henstiller alle bilister til å benytte Operatunellen. Adkomst til Sørenga vil være som i dag, fra Grønlia, og til byggene i Barcode via Kong Håkon 5s gate.

Denne midlertidige omleggingen berører ikke øvrig kollektivtrafikk eller trafikkmønstrene for gående og syklende.

Trafikkinformasjon

For oppdatert trafikkinformasjon: Ring 175, eller se www.vegvesen.no/trafikkmeldinger

Se også www.vegvesen.no/bjorvika for oppdaterte trafikkmønstre.