Nødetatene øver torsdag 13. mars

Nødetatene øver torsdag 13. mars

Torsdag 13. mars gjennomføres en rednings- og samvirkeøvelse på Bekkelagskaia ved Sjursøya oljehavn mellom kl. 8 og 16. Øvelsen starter ca kl. 09, og varigheten styres av håndteringen av øvelsen på stedet.

Nødetatene skal øve, og byens befolkning og besøkende vil denne dagen observere blålys og utrykningskjøring i området rundt Sjursøya. Øvelsen vil ikke være til hinder hverken for biltrafikken på E18 Mosseveien eller for togtrafikken på Østfoldbanen.

Alle nødetatene og samvirkepartnere innenfor redningstjenesten er med i øvelsen, scenariet er en ulykke.

Normal drift kan påregnes for virksomheter på Bekkelagskaia og Sjursøya, men selve øvingsområdet vil være avsperret.