Nytt overhøydeåk på Sjursøya

Nytt overhøydeåk på Sjursøya

Maskinteknisk seksjon i Oslo Havn har restaurert et defekt overhøydeåk, som nå fremstår som helt nytt.

Et overhøydeåk er et spesialåk som kranene benytter for å løfte de containerne som er uten tak, der last stikker opp. Eksempler på dette kan være en container med jernrør som stikker opp på toppen. Vanlige åk kan ikke benyttes i slike tilfeller, og da brukes de spesielle overhøydeåkene.

Oslo Havn har hatt to åk av denne typen, men det ene har vært defekt, og ikke blitt benyttet på en stund. Dermed har man vært nødt til å transportere det ene overhøydeåket mellom containerhavnene etter behov. Nå er altså det nyrestaurerte åket ferdig, og kun sertifiseringen gjenstår før det kan tas i bruk.

Oslo Havns mekanikere tok jobben

At Oslo Havns egne mekanikere har tatt jobben med å skifte ut deler og restaurere åket har utvilsomt vært til stor besparelse for bedriften. Å kjøpe et splitter nytt overhøydeåk ville kostet mange ganger mer. Nå fremstår det 6 tonn tunge åket som nytt. Og det var en fornøyd gjeng med mekanikere som stolt viste frem åket. All mekanisk innmat er skiftet ut med nyinnkjøpte deler, og hele åket er nymalt og alle merker og ID-plater som er pålagt er montert.

- Vi kjøpte delene fra Bromma. Vi hadde imidlertid en utfordring med at åket er gammelt, og mange deler eksisterer ikke lenger. Leverandøren har dermed spesiallaget delene for oss, og her på verkstedet har vi selv tilpasset dem, sier driftsleder Cato Gullhav i Maskinteknisk seksjon. Delene produseres i Malaysia, og blir normalt sett sendt til Skandinavia via Brommas hovedlager i Frankrike. Men denne gangen fikk man fremskyndet prosessen, og delene ble dermed sendt med fly direkte til Norge.

- Overhøydeåket skal testes på Ormsund containerterminal onsdag denne uka. Så gjenstår resertifisering av Inspecta, før åket kan tas i bruk, opplyser Gullhav.

Bildet: Mekanikerne som har jobbet med åket. Foran (f.v) står Steven Richard Dahl og Cato Gullhav. Sittende på bommen (f.v) Hans Ivar Biribakken og Sreto Bosnjak

Tekst og foto: Christian Ruscetta