Omkjøring i Havneveien

Omkjøring i Havneveien

I forbindelse med omlegging av en høyspenttrasè stenges Havneveien for biltrafikk i tidsrommet 22.august kl. 17 til 25.august kl. 06.

Omkjøring skiltes: Havneveien stenges litt nord for Alnaelva, like før innkjøring til Grønlia. Trafikk inn til havna må skje via rampe fra Mosseveien, og trafikk ut via Gate Ormsund. Entreprenør vil ha vakter ved bommer Skur 92 og Ormsund for utpassering.