Oslo Havn KF med ny organisasjon

Oslo Havn KF med ny organisasjon

Det er for tiden store endringer i Oslo Havn. Offensive mål om større trafikk sjøveien til Oslo er grunnen til endringen.

1. mars 2014 ble ny organisasjonstruktur satt i verk i Oslo Havn KF, noe som innebærer en stor endringsprosess for å bli en mer moderne og effektiv bedrift.

-Vi lager en ny havn som skal ta i mot dobbelt så mye gods og enda flere passasjerer enn i dag. Da må vi bli enda mer effektive. En ny havn trenger en organisasjon som gjør at vi er rustet for fremtiden, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

-Vi har satt oss noen offensive mål for fremtiden i Oslo havneplan for 2030 som vi nå jobber med å oppfylle. Vi vil ha 50 % mer gods og 40 % flere passasjerer i 2030 enn vi har i dag. Da må vi drive effektivt og rasjonelt, slik at vi blir en attraktiv havn som får flere til å velge sjøveien til Oslo. Videre har både vår eier og våre kunder forventninger vi må innfri. Forventninger som innebærer effektivisering og profesjonalisering, fortsetter Hamran.

-De ansatte er også svært viktige, og vi vil lage en havn folk har lyst til å jobbe i, sier Anne Sigrid Hamran. Vi har med oss de ansatte i prosessen vi nå er inne i, og byr på spennende muligheter for å utvikle seg for de som ønsker det.

Ny ledergruppe

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran har også etablert en ny ledergruppe i Oslo Havn KF. Den består av Anne Sigrid Hamran, havnedirektør; Solveig Eikeland, administrasjonsdirektør, hun begynner 1. august; Siw Hauge, direktør marked, kommunikasjon og miljø; Åsa Nes, direktør eiendom; Kathrin Pedersen, direktør byutvikling; Svein Olav Lunde, direktør teknisk drift og vedlikehold; Per-Allan Kristensen, direktør krandrift og Dag Halfdan Sem, direktør trafikk.

Den nye ledergruppen er delvis satt sammen av ledere med lang erfaring fra Oslo havn, delvis består den av nye ledere utenfra med bakgrunn fra andre offentlige og private bedrifter. Dette gir både kontinuitet og ny kunnskap om politiske omgivelser, marked, byplanlegging, logistikk og utvikling av organisasjonen. 

Oslo Havn KF med ny organisasjon

 Ledergruppa: Bak fra venstre: Per Allan Kristensen, Siw Hauge, Kathrin Pedersen, Svein Olav Lunde. Foran fra venstre: Judit Østrem, Anne Sigrid Hamran, Åsa Nes. Dag Halfdan Sem var ikke tilstede da bildet ble tatt (foto: Christian Ruscetta)