Portalkraner flyttes

Portalkraner flyttes

Fra mandag 18.august skal Oslo Havn flytte tre portalkraner fra Sjursøya og Grønlia til Filipstad.

To av portalkranene står i dag på Sjursøya, mens den tredje befinner seg på Grønlia. I uke 34 flyttes de over fjorden og til Filipstad.

Portalkraner flyttes

-Vi skal bruke en stor flytekran til å transportere portalkranene over fjorden – en og en om gangen - bort til Filipstad. Her vil de bli stående i påvente av restaurering, før de transporteres videre til permanent sted, opplyser maskiningeniør Ken Skjeggerud (bildet) i Oslo Havn KF. De verneverdige kranene kommer imidlertid til å bli stående på Filipstad i noen år før et permanent sted er avklart.

Kranene er tre av totalt 50 portalkraner ble konstruert og bygget av havnevesenet i perioden 1949-1961. Selv om Oslo havnevesen ikke drev produksjon av kraner for videresalg, ble enkelte kraner solgt videre etter at havnevesenet ikke lenger hadde behov for dem. Noen av kranene havnet i Fredrikstad, andre på Vestlandet.