Signerte elektroavtale med Moelven Elektro

Signerte elektroavtale med Moelven Elektro

23. juni ble en ny kontrakt mellom Moelven Elektro AS og Oslo Havn KF signert. Avtalen omhandler installering av en ny hovedtavle på Sjursøya.

En ny elektrisk hovedtavle med underfordelinger skal installeres i Skur 88 i løpet av sommeren og det er Moelven Elektro AS som skal stå for arbeidet. I forbindelse med utvidelsen av containerterminalen på Sjursøya, måtte noen av dagens trafoer saneres. Dette utløste et behov for å oppgradere det elektriske anlegget i Skur 88 til dagens standard med ny hovedtavle og nye underfordelinger.

Arbeidet med installeringen er allerede startet og skal være ferdig 1. september.

Signerte elektroavtale med Moelven Elektro

Bildet over: Geir Thorstensen fra Moelven Elektro AS  og Åsa Nes, Harald Wærstad og Frank
Karsten Andersen fra Oslo Havn KF signerte kontrakten om installering av ny
hovedtavle i Skur 88.

Tekst: Siri Rygh Jerndahl
Foto: Christian Ruscetta