Signerte kontrakt med KF Entreprenør

Signerte kontrakt med KF Entreprenør

Oslo Havn KF har inngått en avtale med KF Entreprenør AS i forbindelse med utvidelsen av containerterminalen. På bildet signeres kontrakten av Harald Pedersen i KF Entreprenør og havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Firmaet skal arbeide med infrastrukturen rundt det som skal bli Norges største containerterminal. Dette innebærer blant annet etablering av ny trafostasjon for drift av nye RTG-kraner, opparbeidelse av arealer for containerhåndtering og kabelføringsanlegg for nye installasjoner. Oppdraget skal ferdigstilles i tre etapper. Første etappe skal være ferdig innen de første fire RTG-kranene ankommer havnen i september 2014. Siste fase ferdigstilles i løpet av høsten 2015, samtidig med ferdigstillelsen av kai.

Signerte kontrakt med KF Entreprenør

Fornøyde med kontraktsinngåelse: Fra venstre prosjektleder Tore Heggenes (KF Entreprenør), teknisk leder Harald Pedersen (KF Entreprenør), havnedirektør Anne Sigrid Hamran (Oslo Havn KF), seksjonsleder utbygging Åsa Kihlander Nes (Oslo Havn KF) og overingeniør Harald Wærstad (Oslo Havn KF) Foto: Christian Ruscetta