Svoveldirektivet fikk stor oppmerksomhet

Svoveldirektivet fikk stor oppmerksomhet

På årets Transport- og logistikk konferanse på Gardermoen fikk svoveldirektivet mye plass. Samferdselsministeren sier han er klar over hvilke utfordringer direktivet fører til for havnenæringen.

Se flere bilder nederst i saken  (Tekst & foto: Christian Ruscetta)

Transport og logistikk er en årlig konferanse på Clarion Conference & Airport Hotel, Gardermoen, der de viktigste aktørene i den norske samferdselssektoren samles. Her er det foredrag fra ulike ledere i bransjen, politiske debatter, og diverse messeutstillinger med bedrifter innenfor sjø, jernbane og vei.

Et av de heteste temaene på årets konferanse var innføringen av svoveldirektivet fra 1. januar 2015. Kravene til svovelinnhold i drivstoff til skip blir fra nyttår redusert betydelig fra 10 prosent til 0,1 prosent. Marint drivstoff (som har lite svovel) er nesten 50 prosent dyrere enn tradisjonelt drivstoff, noe som kan bety at sjøtransportens konkurransekraft svekkes dramatisk. Dette bekreftes i rapporten som ble bestilt av blant andre Oslo Havn KF. Konsulentselskapet THEMA Consulting står bak rapporten.

Svoveldirektivet fikk stor oppmerksomhet

 Bildet over: Bernt Stilluf Karlsen, styreleder i Oslo Havn KF, holdt foredrag om svoveldirektivet i en fullsatt hovedsal

Direktivet hovedtema i flere foredrag

Styreleder Bernt Stilluf Karlsen i Oslo Havn KF holdt et innlegg om svoveldirektivet og rapporten allerede på åpningen av konferansen. Deretter ble dette fulgt opp ved at Eivind Magnus i THEMA Consulting presenterte rapporten i et eget foredrag. Også direktør for bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri, Knut E. Sunde, holdt innlegg om svoveldirektivets konsekvenser.

Svoveldirektivet fikk stor oppmerksomhet

Bildet til venstre: Oslos havnedirektør Anne Sigrid Hamran og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kan bli 100 000 flere vogntog over Svinesund

I rapporten vises det til at sjøtransporten vil få økte kostnader på 4-6 milliarder kroner som følge av direktivet, og enda mer dersom prisen på lavsvovel-drivstoff stiger. Frykten er at vareeierne kommer til å flytte transporten til vei, noe som i så fall er stikk i strid med politikernes ønske. I verste fall kan trafikken over Svinesund øke med 100 000 vogntog i løpet av et år.

Flere statsråder i møte om direktivet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ble i den avsluttende samferdselsdebatten utfordret på problematikken. Han avslørte at han allerede har hatt et møte med flere sentrale statsråder om svoveldirektivet. Solvik-Olsen sa at det er et bredt politisk ønske om overgang for godstransport fra vei til sjø, og at han arbeider med en strategi for å gjennomføre dette.

Svoveldirektivet fikk stor oppmerksomhet

 Bildet over: Velg sjøveien-havnene har felles utstilling sammen med Norsk Havneforening

Felles Velg sjøveien-utstilling

Havne-Norge var godt representert under Transport og logistikk 2014, og tradisjonen tro hadde flere av «Velg sjøveien»-havnene slått seg sammen om en felles utstilling på konferansen, sammen med Norsk Havneforening. Utstillingsområdet ble en mye brukt møteplass for hele bransjen. Flere sentrale havneledere holdt innlegg, deriblant Oslos havnedirektør Anne Sigrid Hamran, Gøteborgs havnedirektør Magnus Kårestedt, direktør i Norsk Havneforening Arnt-Einar Litsheim, i tillegg til nevnte Bernt Stilluf Karlsen.

Svoveldirektivet fikk stor oppmerksomhet

Bildet over: Magnus Kårestedt, CEO i Göteborgs Hamn, hadde et spennende foredrag om sin virksomhet

Svoveldirektivet fikk stor oppmerksomhet
 Bildet over: Bernt Stilluf Karlsen hadde også et foredrag om hvordan få mer effektive havneoperasjoner

Svoveldirektivet fikk stor oppmerksomhet
Bildet over: Eivind Magnus presenterte rapporten på vegne av THEMA Consulting

Svoveldirektivet fikk stor oppmerksomhet
 Bildet over: Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havneforening

Svoveldirektivet fikk stor oppmerksomhet
Bildet over: Det var mye mennesker på konferansen, her fra en fullsatt hovedsal under den avsluttende paneldebatten