Tømmereksport fra Oslo Havn

Tømmereksport fra Oslo Havn

Det er inngått en avtale mellom Glommen Skog SA og GC Rieber Salt AS som innebærer at det fra januar 2015 vil bli eksportert tømmer fra Oslo havn.

Avtalen vil gi Oslo havn et betydelig løft på et nytt spennende område som tidligere ikke har vært gjort i et slikt volum. GC Rieber Salt AS har inngått leieavtale av et større areal i Oslo havn som innebefatter eksklusiv rett til kai og jobber med å utvikle området for gods over kai. Den første kontrakten på tømmer er signert, og i følge regionleder Rolf Vidar Aaen i Rieber Salt AS kan man vente seg flere kontrakter på andre type gods i løpet av kort tid.

-Begge selskaper er fornøyde med avtalen og vil sammen skape en eksport via Oslo havn som vi ser på som spennende, sier Aaen.

Kontaktpersoner:

GC Rieber Salt AS: Rolf Vidar Aaen
Glommen Skog SA: Håkon Bakken og Jørgen Svennevig

Bildet: Fra venstre Linda Berg-Paulsen (Rieber), Håkon Bakken (Glommen), Jørgen Svennevig (Glommen) og Rolf Vidar Aaen (Rieber)