Trafikkomlegging i Bjørvika

Trafikkomlegging i Bjørvika

Natt til 11. mai åpner deler av Dronning Eufemias gate for trafikk. Det blir sterkt redusert framkommelighet i Bjørvika i forbindelse med omleggingen.

Fra og med søndag 11. mai kl. 06.00 vil Dronning Eufemias gate være åpen for trafikk mellom Bispegata og P-hus Oslo S. Omleggingen markerer at arbeidene med Dronning Eufemias gate og Kong Håkon 5s gate, som har pågått i 3 år, nå går mot slutten.

- Vi er glade for at trafikantene i Bjørvika endelig kan ta den nye, flotte gaten i bruk, forteller prosjektleder for Statens vegvesen i Bjørvika, Grete Tvedt.

Redusert framkommelighet

I forbindelse med omleggingen blir det sterkt redusert framkommelighet i Bjørvika i perioden fredag 9. mai kl. 21.00 til søndag 11. mai kl. 06.00. Statens vegvesen henstiller publikum til ikke å benytte bil i området, og henviser gjennomgangstrafikk til Operatunellen. Følgende adkomster i Bjørvika blir oppretthold i omleggingshelgen:

  • Til eiendommene
  • Til P-hus Oslo S vestfra
  • Til Operaen vestfra

Trafikken til eiendommene i området må gå via Trelastgata, Operagata og Havneveien. Operaen og P-hus Oslo S vil få adkomst fra vest. Det blir skiltet omkjøring v/innfartsårer til Bjørvika. Øvrige gater vil bli stengt.

Prinsens gate stenger 11. mai kl. 06.00

Rundt Tollboden starter samtidig arbeidene med å forbinde trikkeskinnene i Dronning Eufemias gate med resten av trikkenettet. Etter omleggingen natt til 11. mai blir det derfor endrede kjøremønstre og redusert framkommelighet i deler av kvadraturen. Prinsens gate ved Paléhaven/Tollboden blir stengt ut 2014.

Første av tre omlegginger

Omleggingen natt til 11. mai er den første av i alt tre større trafikkomlegginger i Bjørvika i år. Neste omlegging vil være åpningen av Kong Håkon 5.s gate i juni, hvor denne kobles til Dronning Eufemias gate og Nordenga bru, og mot slutten av året åpner siste del av Dronning Eufemias gate mellom P-hus Oslo S og Prinsens gate.

– Det har vært et stort prosjekt, med mange trafikkomlegginger, og vi synes trafikantene har vært tålmodige, sier Tvedt.

At den 43 meter brede og 700 meter lange Dronning Eufemias gate tas i bruk, representerer også en omlegging fra gjennomgangstrafikk til en grønn bygate hvor gående, syklende og kollektivtransport har fått betydelig plass, ved siden av biltrafikk.

Kjøremønster fra 11.mai

Kjøremønster fra P-hus

Anbefalte sykkelruter

Anbefalte gangruter