Utlyser driften av Norges største containerterminal

Fakta

Containerterminalen blir Norges største og mest moderne

Konkurransen er åpen frem til 28. mars 2014

Kontrakt ventes å være på plass medio 2014

Havneansatte kranførere overføres til ny operatør


 

Utlyser driften av Norges største containerterminal

Oslo Havn bygger Norges største og mest moderne containerterminal som skal samle alle containerne på Sjursøya i 2015. Nå utlyses driften til fremtidig operatør.

Konkurransen er åpen til 28. Mars 2014. Kontrakt med ny operatør ventes å være på plass medio 2014. Avtalen har en varighet på 20 år med mulighet for ytterligere 10 år. 

Halve Norge bor under tre timers kjøring fra Oslo havn. Oslos befolkning vokser. Vi bygger ut godshavna for å kunne forsyne befolkningen med de varene de etterspør.

I dag har Oslo kapasitet til å håndtere 260 000 containere (TEU, som tilsvarer 20 fots containere). Når den nye containerterminalen er ferdig utbygd, kan vi i fremtiden håndtere totalt 450 000 containere (TEU). I 2015 / 2016 skal terminalen etter planen ha en kapasitet på 300 000 / 350 000 TEU.

Mer gods den miljøvennlige sjøveien
I 2030 vil det bo 1,5 millioner mennesker i Oslo-området. Det er nesten 30 prosent flere innbyggere enn i dag. Det er ikke planlagt noen vesentlig utbygging av veiene inn til Oslo.

Hvis alle skoene, klærne og maten innbyggerne trenger skal komme med lastebil, vil køene inn til Oslo vokse for hvert år som går.

Oslo Havn har satt seg mål om at det i 2030 skal komme 50 prosent mer gods til havna enn i dag. Ved å doble kapasiteten i containerhavna forsøker Oslo Havn å hindre kø på veiene. Et vanlig containerskip som seiler inn Oslofjorden erstatter cirka 400 semitrailere på hovedveiene inn mot Oslo. Skulle disse trailerne kjørt etter hverandre, ville de ha laget cirka ti kilometer med kø. I dag kommer det 8 containerskip til Oslo i uka.

Ny driftsmodell - mer effektiv terminal
Den nye containerterminalen utvikles til å bli en av verdens meste arealeffektive.

I dag har Oslo Havn to containerterminaler, på Ormsund og Sjursøya, som driftes av private operatører. I 2015 vil alle containerne i Oslo være samlet på den nye terminalen på Sjursøya. Kranene har vært eid og driftet av Oslo Havn KF.

Et viktig mål for Oslo Havn er å sikre en konkurransedyktig havn. Effektivisering av terminalene og å organisere dem så optimalt som mulig må til for å sikre at mer gods går sjøveien. Dagens organisering med fire ulike aktører involvert er ikke optimal.

Havnestyret vedtok 24. oktober 2013 at Oslo Havns 37 kranførere skal virksomhetsoverdras og overføres til ny terminaloperatør. Dette er et første skritt på veien til en mer rasjonell og smidig drift av terminalen der terminaloperatøren har et enhetlig ansvar for alle oppgaver og alle ansatte på terminalen.

-  Å samle de terminalansatte og kranførerne hos èn arbeidsgiver vil gi bedre kommunikasjon, samarbeid og bruk av arbeidstokken på terminalen. Driftsmodellen som er valgt er riktig for fremtiden. Samtidig må vi ha forståelse for at situasjonen kan oppleves som krevende for våre ansatte som får ny arbeidsgiver, sier Bernt Stilluf Karlsen.

Laste- og lossearbeiderne tilknyttet Oslo laste- og lossekontor omfattes ikke av avtalen som skal inngåes med ny operatør.  

Fakta om den nye containerterminalen:
137 dekar
Kapasitet: 300 000 / 350 000 TEU i 2015-2016 / 450 000 TEU (ferdig utbygd)
Kraner: Ved oppstart 4 containerkraner (SSG) og 8 stablekraner  (RTG)
Kai: 665 meter

Dagens containertrafikk: 8 containeranløp fra rederiene Unifeeder, CMA/CMG, Team Line og MSC. Skipene trafikkerer hovedsakelig andre havner i Nordsjøområdet.

Kontaktinformasjon:

Kontakt media: Bernt Stilluf Karlsen, styreleder Oslo Havn KF mob + 47 928 21 808   stilluf@procorp.no

Kontakt for mer info om konkurransen: Dag Sem, direktør for terminalavdelingen +47 907 75 221    dag.sem@ohv.oslo.no

Kontakt lise.bye@ohv.oslo.no for tilsending av konkurransegrunnlag og annen dokumentasjon.

 

Se presentasjon fra pressekonferansen i forbindelse med utlysningen

 

LAST NED BILDE: Klikk på bildet, høyreklikk og lagre

 Utlyser driften av Norges største containerterminal
Bildet: Slik blir Norges største containerterminal ferdig utbygget (illustrasjon visCO.no)