Varsel om stenging av Sjursøya-tunnelen

Varsel om stenging av Sjursøya-tunnelen

I forbindelse med pågående anleggsarbeider for ny adkomst Sydhavna, melder Statens Vegvesen om behov for å stenge Sjursøya-tunnelen i tidsrommet 18. mai 2014 – 1. august 2014.

Opprinnelig fremdriftsplan angir permanent stenging av tunnelen fra oktober 2014. Utfordringer i forhold til masseuttak og betongarbeider i seksjon K03 (se skisse) gjør at trasé for Mosseveien må legges om like nord for avkjøringsrampe Sjursøya; fortau og kjørefelter må legges nærmere Ekebergskråningen på strekningen for å få utført arbeidene her.

Omleggingen medfører at det ikke lenger vil være plass til utkjøringsfilen fra Sjursøya tunnelen, noe som betyr at tunnelen må stenges for trafikk.

All utgående trafikk fra havna må gå via Havneveien til rundkjøringen på Grønlia, med unntak av transportører som kan benytte porten v/Ormsund.

Oslo Havn KF henstiller imidlertid til samtlige transportører om å begrense bruk av utkjøring via Ormsund av hensyn til Bekkelaget skole og beboere i området. Tunnelen vil etter planen bli åpnet igjen i august, inntil permanent stengning skjer i oktober 2014.

Oslo Havn KF beklager de ulemper stenging av Sjursøya tunnelen medfører.

Se kjørerute for Sjursøya ved stengt tunnel

 

Les mer om utbyggingsplanene for E18 Sydhavna på Statens vegvesens nettsider