Veiomlegging på Sjursøya

Fakta

ISPS står for International Ship and Port facilities Security code. Formålet er å beskytte fartøyer, herunder besetning og passasjerer i internasjonal fart, mot terrorhandlinger. Havneterminaler som har anløp av skip i internasjonal trafikk skal være ISPS-godkjent. Dette betyr avgrenset, innegjerdet og kontrollert.

Veiomlegging på Sjursøya

Veinettet på Sjursøya vil legges om med ny inngang til nordre Sjursøyterminal.

I løpet av våren 2014 igangsettes anleggsarbeidene i forbindelse med byggingen av containerterminalen på Sjursøya. Dette innebærer at dagens veitrasé legges om.

Når omleggingen er ferdig vil den nye adkomsten til områdene for tørrbulk (Sjursøya nord), og Oslo Havns slipp, garasje, verksted og båter få felles inngang fra rundkjøringen ved Sjursøya ved nordre Sjursøykai. Det blir egen inngang inn til containerterminalen og oljeterminalen.

Av sikkerhetsmessige årsaker er alle havneterminaler avstengt i henhold til de internasjonale ISPS-reglene (se egen forklaring i faktaboksen til høyre). Dette betyr at alle som skal inn på terminalområdet må vise fram nødvendige papirer og legitimasjon for å komme inn.

Skjerpede rutiner for adkomst
Inn- og utpassering vil skje via inngangsport ("Gate") på Nordre Sjursøykai (se kart nedenfor). Inngangsporten er betjent av vekter i tidsrommet 0645-1615 mandag-fredag.

Veiomlegging på Sjursøya