Rask utrykning til lekkasje på Ormsund

Rask utrykning til lekkasje på Ormsund

To tanker veltet på container terminalen i Sydhavna, tirsdag 4. august. Nødetater og Oslo Havns oppsynsbåt 'Falk' var raskt på stedet og det viste seg å dreie seg om en mindre lekkasje fra en av tankene.

BILDE: OSLO BRANN- OG REDNINGSETAT

De to containerene på totalt 20 000 liter veltet under lasting og lossing på tirsdag ettermiddag og det ble meldt om en lekkasje fra en av tankene. Yilport, som opererer container terminalen, kontaktet politiet samt brann- og redningstjenesten som var raskt på stedet.

En av tankene inneholdt kjemikalien styren, som er brennbart og betegnet som farlig gods. Det ble derfor rykket ut med store mannskaper, og E18 ble stengt i begge retninger inntil saken var utredet.  

Da nødetatene kom til Ormsundkaia viste seg å være et rør på siden av tanken som hadde forårsaket lekkasjen, og det var ikke mer enn én liter væske som hadde lekket ut.

Politiet beskriver hendelsen i ettertid som udramatisk og etter bare 20 minutter kunne Mosseveien åpne igjen. 

Det er ikke meldt om noen personskader etter velten.