Gjenvinner Osloasfalt

Fakta

Asfalt fra Osloveier som gjenvinnes og fraktes sjøveien gir miljøfordeler

Sparer en ikke- fornybar ressurs, energi og utslipp

Gjenvinner Osloasfalt

Hvert år graves og freses store mengder asfalt fra Osloveier og plasser. Asfaltfres fraktes nå sjøveien fra Oslo for gjenvinning på Lemminkainens asfaltfabrikker flere steder i landet.

3700 tonn med asfaltfres ble hentet på Nordre Sjursøykai av bulkbåten Norsund for første gang 22. september, og det planlegges flere utskipinger.

Asfalt kan gjenvinnes 100 % og bruk av returasfalt sparer ikke-fornybare ressurser, sparer energi og gir lavere utslipp av klimagasser.

Gjenbruk og miljøvennlig transport
Det er første gang at Lemminkainen bruker sjøtransport til denne frakten, og miljøfordelene er store. Ikke bare får en gjenbrukt gammel asfalt, Oslo havn er også sentralt plassert i forhold til hvor asfalt freses i store volum, og sjøveien er en miljøvennlig måte å frakte asfaltfresen til gjenvinning.

– Vi er for mer miljøvennlig sjøtransport og gjenvinning, og med denne nye trafikken over Oslo havn oppnår vi begge deler, sier både Hans Jørgen Sundby, Regionsjef Asfalt Øst/Mobil i Lemminkainen Norge og havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Gjenvinner Osloasfalt
Gjenvinner Osloasfalt