Bom ved Ormsundveien stenges tirsdag

Bom ved Ormsundveien stenges tirsdag

På grunn av asfalteringsarbeid vil bommen ved Ormsundveien være stengt for inn- og utkjøring mellom klokken 08.00 og 11.00 førstkommende tirsdag.

Det er grunnet arbeid med porten og gjerdene på tirsdag 28. juli at bommen ved Ormsundveien 9 vil være stengt i totalt tre timer.

Brukere som vanligvis benytter porten til og fra havnen kan benytte den nye trafikkmaskinen på Kongshavn eller Grønlia rundkjøringen for å komme trygt frem.

Ved spørsmål angående arbeidet, vennligst kontakt Trafikksentralen.