Byrådet foreslår Bekkelagstunet til transittmottak

Byrådet foreslår Bekkelagstunet til transittmottak

Bekkelagstunet, tidligere Sjøfartens internat er blant byggene som byrådet har stilt til disposisjon for UDI.

Byrådet meldte fredag 7. september Bekkelagstunet som en av tre aktuelle steder som nødplasser for å avlaste transittmottakene for flyktninger.

UDI er i dialog med Oslo kommune om hvilke av byggene som kan være aktuelle.