Endret atkomst til Sydhavna

Endret atkomst til Sydhavna

I løpet av høsten 2015 vil havneveien ved Ormsund stenges for all gjennomkjøring. Havneveien ved Grønliarundkjøringen stenges med bom i løpet av 2015.

Disse innfartene stenges for alt annet enn utrykningskjøretøy. All atkomst til Sydhavna, både fra nord og sør, skal da skje fra Mosseveien gjennom den nye trafikkmaskinen/rundkjøringen. Det betyr at kjøretøy som kommer sydfra på Mosseveien ikke kan svinge inn mot Ormsund hvis de skal til Sydhavna, men må fortsette videre frem til trafikkmaskinen. Kjøretøy som kommer fra sentrum må utpå Mosseveien og bruke avkjøringen på den samme trafikkmaskinen. Trafikkmaskinen har rampe ned til Kongshavn, som nå blir den nye og eneste atkomsten til Sydhavna.

Alle rampene på den nye trafikkmaskinen/rundkjøringen på Mosseveien skal i følge Statens vegvesen være klar for trafikkpåsetning 10. juli.

Vi oppfordrer alle til å bruke den nye atkomsten når den er åpnet for full trafikk fra 10. juli. Fint hvis dere også informerer egne samarbeidspartnere og transportører om det samme.

Endret atkomst til Sydhavna